Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov Opatija
Logo Škole

Nalazite se na vršnoj web stranici naše škole. Zlouporaba informacija s ovog web mjesta nije dozvoljena. Centrala +385 51 703 910. Položaj sadržaja se mijenja u ovisnosti o važnosti informacija. Na vršnoj stranici se nalaze najvažniji sadržaji koji se nakon izjvjesnog vremema brišu, prebacuju na neke druge stranice vršnog web mjesta ili prebacuju na "Portal" (gumb dolje).

 Covid vijesti Škola za Život Pregled upitnika škole Povratak u škole Upisi u 1. razred

Razne dopunske vijesti / Kalendar kraja nastave /

Najnovije vijesti iz škole, pregled dokumenata i galerija


UPISI U SREDNJE ŠKOLE (prijavljuju se sami učenici/ce od 1.6.2020.):

https://www.upisi.hr/upisi/

 


Godišnji dokumenti: Kurikul Škole / Godišnji plan rada Škole  / Satnica MŠ / Kalendar rada i nastave (prikaz nastave od kuće) /

Višegodišnji dokumenti: e-Dnevnik / Statut škole / Kućni red / Plan evakuacije / Pravilnik o davanju školskog prostora na privremeno korištenje / Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja / Odluka o visini blagajničkog maksimuma / Porcedura blagajničkog poslovanja / Procedura odlaska na službeni put, izdavanja i obračuna naloga / Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti / Mapa procedura stvaranja ugovornih obveza, zaprimanja e-računa i naplate prihoda 2020. / Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda / Proceduru stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama /


Naš izbor poveznica: MZOS / CARNet / Suradnici u učenju / AZOO / Portal za škole / Grad Opatija / UNICEF / EKO škole / Stanje okoliša zgrada / Stanje unutrašnjosti zgrada / Culver Academies / Portal N. Tesla /


Vizija: Sigurno, samostalno i odgovorno dijete koje će stečena znanja  znati primijeniti u svakodnevnom životu.

Misija: Brodimo sretno morem znanja i kulture.


Vršiteljica dužnosti ravnatelja Milana Međimorec prof. | Tajnik dipl. iur. Sonja Kalafatović | Učiteljsko vijeće se sastoji se od učitelja/ljica raznih redovnih i izbornih predmeta škole, ravnatelja i stručnih suradnika Škole. Stručni suradnici: pedagog, psiholog, knjižničar, socijalni pedagog, logoped. | Produženi boravak: učiteljice razredne nastave koje financira Grad Opatija | U školi djeluje Vijeće roditelja. | U školi djeluje Vijeće učenika.