UPISI PRVAŠA ŠK.GOD. 20./'21.
 
u osnovnu školu

OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija, Nova cesta 53, 51410 OPATIJA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Ispostava Opatija

Odjel školske medicine

Stubište dr. Vande Ekl 1

51410 Opatija

 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Ispostava Opatija

Odjel školske medicine

Stubište dr. Vande Ekl 1

51410 Opatija

 

e-mail: anton.milohanic@zzjzpgz.hr

telefon: 051/ 718-780. Za dogovore i upite o terminima upisnika srijedom od 16-18 sati, ostalim radnim danima od 11-13 sati.

 

 

Upute roditeljima/skrbnicima za liječnički pregled upisnika u osnovnu školu

 

 

Liječnički pregledi upisnika počinju od ponedjeljka 11. 5. 2020. i održavat će se po dosadašnjem rasporedu koje su roditelji dobili tijekom predbilježbi. Termini u danu su pomaknuti zbog potrebnih dezinfekcijskih mjera o čemu će roditelji biti obaviješteni kao i o točnom datumu pregleda za odgođene termine od 4. 5. do 8. 5.

 

Ukoliko iz bilo kojeg razloga roditelj ne može dovesti dijete na pregled u dogovorenom terminu, isto treba javiti na gore navedeni broj telefona i to, ako je moguće, najmanje 2 dana prije termina.

 

Nalaz doktora dentalne medicine (zubna putovnica) za sada nije potrebno donositi, a vađenje krvi provest će se naknadno.

 

 

Na dan pregleda sa sobom obavezno donijeti:

 

1.    Pedijatrijski karton ili izvod iz pedijatrijskog kartona

2.    Cjepni karton iz pedijatrijskog kartona

3.    Zdravstvenu iskaznicu djeteta

4.    Iskaznicu imunizacije djeteta (cjepni kartončić) kojeg obično ima roditelj/skrbnik

5.    Ispunjenu Izjavu za roditelje i dijete COVID (u privitku)

6.    Ispunjen Upitnik za roditelje (u privitku)

 

-       dodatnu dokumentaciju (nalazi logopeda, psihologa, otpusna pisma, rješenja o tjelesnom oštećenju itd.) možete prethodno poslati na gore navedeni mail.

 

 

Napomena (VAŽNO):

 

S obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju, dijete na pregled dolazi u pratnji jednog roditelja/skrbnika. U zgradu Doma zdravlja ne ulaziti bez prethodne telefonske najave, zbog osiguranja odgovarajuće fizičke distance. Kod dolaska molimo nazvati na telefonski broj 051/ 718 – 780.

Pregledu treba pristupiti s maskom (poželjne i rukavice).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

 Izjava za roditelje i dijete COVID |

 Upitnik za roditelje |

Ove upute na ovoj web stranici u obliku MS Word dokumenta |

 ISTI DOKUMENTI ZA PREGLED UNUTAR OVIH WEB STRANICA

 

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ

ODJEL ŠKOLSKE MEDICINE, Ispostava Opatija

 

Izjava o mogućem riziku zaraze SARS-CoV-2 virusom

(za dijete ispunjava roditelj)

 

IME I PREZIME__________________________________________________

 

1.    Akutna respiratorna infekcija s ili bez temperature

                                                            da                          ne

 

2.    Bliski kontakt s osobom s potvrđenim ili vjerojatnim oboljenjem od COVID-19

                                                            da                          ne

 

3.    Jesu li su Vam određene mjere samoizolacije 

                                                            da                          ne

 

4.    Razlog dolaska___________________________________

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđujem točnost gore navedenih podataka:

 

Mjesto i datum ________________

Potpis  ________________


 

Podaci o djetetu (ispunjava roditelj)

Opći podaci:

 

Ime i prezime djeteta : ________________________ Spol M  /  Ž 

Datum i mjesto rođenja : ______________________

OIB : ______________________

 

Adresa stanovanja : ______________________________

 

Ime i prezime oca  ______________________                                     god.rođenja ______ 

 

Ime i prezime majke ____________________                                     god.rođenja ______

 

Zanimanje oca _______________

Stručna sprema : OŠ, SŠ, Više i visoko obrazovanje,   Doktorat  (zaokružiti)

 

 

Zanimanje majke_______________

Stručna sprema majke : OŠ,   SŠ,  Više i visoko obrazovanje ,  Doktorat  (zaokružiti)

 

 

 

Bračno stanje roditelja _____________________ 

 

Dijete živi s : oba roditelja ili _____________ 

 

Da li netko u obitelji ( do djedova i baka djeteta) boluje od nekih kroničnih bolesti (zaokružiti):

Ne

Da – navesti tko i od koje bolesti:

 

 

 

Kontakt roditelja: telefon_______________ e-mail______________

 

Škola u koju se dijete upisuje: OŠ _____________

 

 

Iz anamneze:

 

Prvi zubići s ___ mj.  Sjedi s ____ mj. | Prve riječi s ___ mj. | Prohodalo s ____ mj. 

Prestalo koristiti pelene s ______mj. |  Pohađa vrtić ___ god. /nije pohađalo vrtić

 

 

Prehrana: dnevno mlijeka ___ ml , kuhanih obroka/dan___,mesni obroci/tjedan____

 

Boluje li dijete od kroničnih bolesti?             Ne/ Da__________________________

Uzima li dijete neku terapiju?                          Ne/Da___________________________

Ima li dijete alergije?                                    Ne/ Da_____________

 

Je li dijete prebolilo neku od ovih zaraznih bolesti.? Ako da, navedite godinu .

Vodene kozice (Varicella)  Ne/Da __________________

Šarlah    Ne/Da _______________________

Difterija Ne/Da__________

Infektivna mononukleoza  Ne /Da _________

Tuberkuloza Ne /Da __________________

Ospice Ne /Da __________________

Rubeola Ne /Da _______________

Zaušnjaci Ne /Da _______________

Hepatitis Ne/Da_____________

 

 

 

Dijete upućivano:            logopedu                                           NE/DA

psihologu                         NE/DA

specijalistički pregled    NE/DA, kojem specijalisti?_______________ 

 

 

 

 

Imate li kakvu napomenu o funkcioniranju Vašeg djeteta?___________________________________

 

 

 

 

Datum ispunjavanja___________________       Potpis roditelja:____________________________

 

 

 
 

Početak liječničkih pregleda za upisnike