Povratak u škole
Povratak RN u školske klupe OŠ "R. K. Jeretov" Opatija
POVIJEST STARIJIH VIJESTI (U NASTAVKU)


 

IZJAVA RODITELJA

Dragi roditelji učenika/ca naše škole,
(u nastavku teksta se rabi muški rod za oba spola)

iza nas je teško razdoblje, a ispred nas i Vas bezbroj upitnika i nedoumica. Predstoji nam teška i odgovorna odluka. Pokušat ću sažeti upute, preporuke i mogućnosti koje Vam možda mogu pomoći prilikom donošenja odluke o tome hoće li Vaše dijete 11. svibnja 2020. doći u školu ili će nastaviti raditi u online okruženju.

Preporuka je da, kada god je to moguće, učenici ostanu kod kuće!

1.)

Škola je odgojno obrazovna ustanova koja primarno funkcionira u školskim zgradama sa svim učenicima, organiziranim u socijalizacijske odgojno obrazovne skupine, kojima se u tim uvjetima garantira sigurnost i skrb od strane učitelja koji su stekli učiteljski poziv i nisu imali posebno obrazovanje za epidemiološke krize. Ovu našu temeljnu funkciju, ulogu i razlog postojanja, pokušavamo, najbolje što možemo i znamo, ostvariti putem nastave na daljinu od 18. ožujka 2020., kada smo, zbog izvanrednih okolnosti izazvanih COVID-19, prešli na online poučavanje. Takvo poučavanje bilo je potpuno novo za sve nas, naše učenike i Vas roditelje. Nikada prije ga nismo izvodili a nisu ni drugi iz mnogo većih i bogatijih zemalja. Ovom načinu nastave nas nisu sustavno pripremali.

Svakoga dana učimo na vlastitom iskustvu, iskustvu kolega i kolegica su stručnjaka, Vašim povratnim informacijama i ostvarenjima naših učenika. Zahvalni smo na strpljenju, podršci i potpori koju nam od samog početka iskazujete i koja nam je dragocjena. Naglašavam kako je opća ocjena snalaženja u pronalasku rješenja za redovnu nastavu jednoglasan odličan. To znači da smo se izuzetno brzo snašli i već „uhodali“.

2.)

Potpuno smo svjesni da svatko od nas u RH mora i treba dati vlastiti obol i doprinos cijeloj izvanrednoj epidemiološkoj situaciji - stoga ne pitamo za radno vrijeme, dan u tjednu, sat u danu; nije nam upitno koristiti ili ne vlastite resurse, stavljati ili ne na raspolaganje svoje autorske uratke, odreći se određenih naknada…

Jedino čega se ne pristajemo odreći jest ljubavi prema izabranom pozivu i potrebi čuvanja dostojanstva učitelja

3.)

U planu povratka učenika u školske klupe (mjere Vlade RH), sukladno preporukama i broju učitelja s kojim raspolažemo, ono što mi kao škola (ograničeni prostorom, uvjetima i ljudskim resursima), možemo ponuditi je sljedeće: 

- prihvatiti učenike u grupe koje broje do maksimalno 9 članova, 

- osigurati prostor (čist i tako raspoređen da zadržimo potrebnu fizičku distancu od 2m između učenika i učitelja), 

- ne možemo osigurati da prostor u kojem učenici borave ima direktan izlaz i ulaz iz škole jer naše učionice nisu tako projektirane, 

- ne možemo osigurati pranje ruku toplom vodom, ali svaki wc ima umivaonik s hladnom vodom, sapun i papir za sušenje ruku, 

- ne možemo osigurati da jedna grupa koristi jedan sanitarni čvor jer škola (mislimo na sve školske zgrade) raspolaže s propisanim brojem sanitarnih čvorova odvojeno za učenike i učenice; navedeno je moguće osigurati samo ukoliko eliminiramo podjelu na muški, odnosno ženski sanitarni čvor, 

- možemo osigurati dva različita ulaza/izlaza u školu u zgradi Volosko i po jedan u svim ostalim zgradama,

- nastava stranog jezika, izbornog stranog jezika, vjeronauka i dalje se odvija online kao i nastava tjelesne i zdravstvene kulture, glazbene kulture te, iz higijenskih razloga, i likovne kulture, 

- od nas se traži da, u slučaju izvođenja nastave u školi, sinkroniziramo nastavu s programom Škole na Trećem, kako bi učenici koji ostaju kod kuće i oni u školi usvojili jednake odgojno obrazovne ishode, 

- zadaci koje učenici dobivaju i trebaju dobiti moraju biti slični, 

- domaće zadaće uradci i zadaci jednaki, 

- metode vrednovanja trebaju biti ujednačenje, 

- u slučaju provedbi nastave na otvorenom grupe se ne smiju miješati niti biti u doticaju, 

- nastava u školi trajati će maksimalno tri školska sata dnevno (prema uputama - preporuča se nastavu započeti u razmaku od 15 minuta za svaku skupinu,

- točan raspored ulaza/izlaza i određivanje prostora za boravak tijekom odmora za pojedinu skupinu, kao i vrijeme početka i završetka nastave, priopćit ćemo nakon što dobijemo povratnu informaciju u točnom broju učenika koji 11.5.2020. dolazi u školu,

 

Naime, prema Godišnjem planu i programu rada, učenici razredne nastave imaju:

5 sati Hrvatskog jezika, 4 sata matematike, 2 sata prirode, 1 sat razrednog odjela, 1 sat Likovne kulture i 1 sat Glazbene kulture, 3 sata Tjelesne i zdravstvene kulture te 2 sata Stranog jezika i  2 sata Vjeronauka.

Preporuka je da se u školi održi razgibavanje – bez trčanja i svega što bi moglo izazvati znojenje, Hrvatski jezik, Matematika i Priroda, što znači max. 3 školska sata dnevno, uz sat razrednika.

Organizacija produženog boravka je problem jer, prema uputi HZZJZ i preporuci MZO, jednom formirana skupina od maksimalno 9 članova, ne smije se miješati, a nije preporučljivo niti mijenjati učitelja.

To praktički znači da je nama moguće ustrojiti produženi boravak isključivo na način da grupa  bude mješovita i da broji maksimalno 9 članova; što znači da učenici koji trebaju uslugu produženog boravka, umjesto nastave sa svojom učiteljicom, nastavu odmah prate sa učiteljicom produženog boravka i praktički u tom slučaju, u školi mogu boraviti u vremenu od 8:00 do najkasnije 13:00 sati.

Podsjećamo i molimo da svakako podmirite otvorena dugovanja za prethodno razdoblje kako za uslugu produženog boravka tako i za školsku marendu – za neke je ostalo otvoreno dugovanje i za više od jednog računa. Iz navedenih sredstava isplaćuju se plaće učiteljicama PB, a one su do kraja ožujka, odradile zadatke s Vašom djecom.

Druga opcija je da učenici u 10:30, kad završi 3. sat, promijene učiteljicu (iako nije preporučljivo) tj. da im dođe učiteljica produženog boravka. No, pažnja! Obzirom da u Voloskom vjerojatno nećemo moći ostvariti nastavu za sve učenike koji su do sada bili tamo, već ćemo vjerojatno morati barem učenike četvrtog razreda preseliti u matičnu zgradu, organizacija PB-a je čak i složenija.

VAŽNE ORGANIZACIJSKE NEDOUMICE

·         Marendu možemo organizirati na način da dijete dobije sendvič i sok upakiran u  papirnatu vrećicu koju će donijeti kuharica pred učionicu, a podijeliti učiteljica.

 

·         Ručak zbog potrebnog prijevoza vozilom vrtića nismo u mogućnosti organizirati bez velikih poteškoća.

·         Iz razloga što imamo i učiteljice koje spadaju u rizičnu skupinu, u ovom trenutku ne možemo Vam jamčiti da ćemo Vašem djetetu moći osigurati rad baš s njegovom učiteljicom, jer grupa smije brojati maksimalno devet učenika.

 

·         U slučaju manjeg broja učenika koji dolazi u školu, jedna učiteljica mogla bi nastaviti raditi online, a druga iz škole u vremenu od dva tjedna, kada bi se učiteljice izmijenile, a sve kako bismo rizik sveli na najmanju moguću mjeru, a svim učenicima omogućili maksimalan mogući pristup sadržajima poučavanja – no to je samo opcija, koja ovisi u broju učenika koji će morati doći u školu i dogovoru učiteljica.

 

·         Škola će pokušati pribaviti laserski termometar (4 potrebna a svaki košta preko 500,00 kn) i pri ulasku u školu mjeriti temperaturu učenika i zaposlenika.

 

·         Djecu s respiratornim, kardiovaskularnim tegobama, dijabetesom,  imuno insuficijencijom, ili s malignom bolešću, kao i djecu čiji roditelji, skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti, nažalost ne možemo primiti u školu.

·         Roditelji ne mogu ući u prostor škole kao ni pratitelji učenika.

 

·         U pratnji djeteta dolazi jedna osoba i to osoba koja ne spada u rizično skupinu (dakle uz prije navedeno, i nije starija od 65 godina). Poželjno je da ta ista osoba preuzme dijete na kraju nastave.

·         Roditelji se ne okupljaju na ulazu u školu.

 

Roditelj ili skrbnik, potpisati će pisanu izjavu da dijete koje dolaze u školu 11. svibnja nema simptome bolesti, odnosno da nije u riziku te da se radi o djetetu s OBA ZAPOSLENA RODITELJA ZA KOJE NIJE MOGUĆE OSIGURATI SKRB KOD KUĆE te da je roditelj u potpunosti upoznat s Uputama hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo.

Upute se nalaze na mrežnoj stranice škole ili pak na stranicama MZO ili Zavoda za javno zdravstvo.

·         Učiteljice će tijekom rada s djecom koristiti zaštitne maske i/ili vizir iako to ne spada u  obaveznu opremu, ali iz razloga što su i same roditelji, odnosno članice obitelji, potrebno je zaštiti i njihovo zdravlje jer u pravilu, sukladno preporukama, velika većina njih, imala bi opravdan razlog ne boraviti u prostoru škole pa molimo da u tom smislu pripremite dijete i objasnite mu da je to u interesu zaštite i očuvanja zdravlja.

 

·         Učiteljica će marendu djetetu pružiti jednokratnim rukavicama.

 

·         Molimo Vas da dijete po mogućnosti u torbi dnevno nosi papirnate maramice i mokre maramice.

 

·         Učenici ne koriste sredstvo da za dezinfekciju ruku, ali će biti upućeni na pranje ruku više puta tijekom boravka u školi.

 

·         U vrijeme trajanja sata, učenici neće moći napuštati učionicu niti će bilo tko drugi, osim učiteljice koja radi s grupom, moći ulaziti u navedeni prostor.

 

Naglašavamo, po svemu sudeći boravak u zgradama škole možemo ponuditi do najkasnije 13 h i to tako da dijete vjerojatno od 8:00 sati radi u mješovitoj skupini. Ukoliko bude više zainteresiranih od mogućnosti prihvata, škola će donijeti odluku o tome koji učenik/ca može koristiti uslugu jer više od određenog broja, ne možemo prihvatiti iz objektivnih razloga).  

U slučaju da odlučite da Vaše dijete dolazi u školu, poslat ćemo Vam izjavu koju trebate popuniti i potpisati.

VAŽNA NAPOMENA: Učenici koji dolaze 11. svibnja 2020. u školu mogu u svakom trenutku odlučiti odustati i nastaviti nastavu pratiti od kuće, ali u skupinu koja se formira 11. svibnja 2020., u narednom razdoblju od dva tjedna, ne može ući novi član niti se skupina može drugačije formirati.

Ukoliko do 11.svibnja 2020. škola zaprimi novu uputu, preporuku ili uoči dodatnu mogućnost, svakako ćete odmah biti obavješteni.

 

SLIJEDI VAŽAN NAPUTAK O NAČINU IZJAŠNJAVANJA RODITELJA, SKRBNIKA O MOGUĆEM DOLASKU UČENIKA RAZREDNE NASTAVE.

 

Najljepše molimo da povratnu informaciju, imajući u vidu sve navedeno, Vaše obiteljske i životne okolnosti i mogućnosti, pošaljete elektroničkom porukom (mail) Vašoj učiteljici, razrednici (i kopiju na dolje naveden način) na način da u svoju poruku kopirate naredne izjave (kombinaciju koja Vama odgovara). Za sve one roditelje, skrbnike koji ne pošalju povratnu informaciju, smatramo kako neće slati svoju djecu u školu.

 

IZJAVA RODITELJA KOJU VALJA SLATI ŠKOLI PUTEM OSOBNE ELEKTRONIČKE POŠTE

 

U tijelo poruke obavezno na početku upišite:

a) Vaše ime i prezime

b) Ime i prezime Vašeg djeteta

c) Razredni odjel

 

Ukoliko imate više od jednog djeteta u RN naše škole, odgovorite za svako posebnim mailom.

 

 

 

1. IZJAVA:
Moje dijete će nastaviti s online poučavanjem i neće doći u školu.

 

2. IZJAVA:
Moje dijete će 11. svibnja 2020. (ili datuma koji odredi ministarstvo) doći u školu.

 

3. IZJAVA:
Moje dijete će  u slučaju dolaska u školu, koristiti uslugu učeničke marende.

 

4. IZJAVA:
Moje dijete će  u slučaju dolaska u školu, koristiti i uslugu produženog boravka?

 

 

S osobitim poštovanjem, Fredi Glavan, prof.